Ventilátory do potrubí

Potrubní ventilátory jsou vhodné jak pro komerční i průmyslové prostory (obchody, sklady, průmyslové haly obchodní centra atd.), tak i pro běžné domácnosti (byty, rodinné domy, chaty apod.). Z hlediska použitého potrubí je dělíme na ventilátory do kruhového potrubí a ventilátory do čtyřhranného potrubí. Ventilátory v této kategorii jsou určeny pro přívod nebo odtah čistého vzduchu bez příměsí. Nedoporučujeme je tedy použít pro vzduch s příměsí hořlavých nebo chemických látek, horký vzduch nebo znečištěný vzduch s velkými částicemi (např. odtah pilin). K tomu slouží ventilátory uspůsobené pro dané prostředí - nevýbušné ventilátory, ventilátory pro odtah horkého vzduchu, kyselinovzdorné ventilátory atd.