Střešní ventilátory CTH, CTV

Střešní radiální ventilátory CTH, CTV vhodné pro teploty až 200°C (dle typu). Ventilátory CTHx jsou konstruovány pro horizontální výfuk vzdušiny, CTVx ventilátory pro vertikální. Podstavec ventilátoru je z ocelového pozinkovaného plechu, galvanicky pokovené jsou i držáky, mřížka a šrouby. Stříška a skříň ventilátoru je z Al plechu. Motor ventilátoru je uložen mimo proud vzdušiny. Ventilační okruh motoru je oddělený, používá vlastní radiální oběžné kolo. Po obvodu stříšky je u ventilátoru CTHx ventilační spára, u typu CTVx je ventilace motoru vyvedena ze strany skříně.