Venkovní jednotky řady SDV5-3P využívají 3-trubkový systém, který zaručuje efektivní využití energie. Vysoká efektivita systému je dosažena rekuperací tepla. Venkovní jednotky SDV5-3P jsou určeny pro použití v budovách, kde je potřeba současně topit i chladit. Teplo nebo chlad, které vznikají jako odpadní produkt při provozu vnitřních jednotek se zužitkuje v jiné části klimatizačního systému. Při souběžném provozu se provozní náklady sníží až o 50 %. Možnost modulárně propojit až 3 venkovní jednotky. 

Pro 3-trubkové systémy je možné objednat výrobník teplé vody s vlastním kompresorem - Hydrobox SDV5-140HB3P

Pro klimatizační jednotky s rekuperací můžete objednat distribuční boxy - Distribuční boxy pro 3-trubkový systém

Vnitřní jednotky jsou dodávány samostatně - Vnitřní klimatizační jednotky SDV5