Tukové filtrační kazety MFLT

Tuková filtrační kazeta MFLT slouží k odloučení mastnot z odsávaného vzduchu z digestoří, rekuperací nebo kuchyňských zákrytů. 

  • pro kruhové potrubí
  • obsahuje filtr AL20 (G3)
  • odlučivost 80–90 %
  • počáteční tlaková ztráta při jmenovitém zatížení 45 Pa, doporučená koncová tlaková ztráta 130 Pa
  • vyrobena z galvanizované oceli s gumovým těsněním pro připojení na potrubí
  • po uvolnění zámků na víku lze vyjmout rám s filtrem
  • obsahuje připojení na odvod tukového kondenzátu DN 20
  • MFRT – náhradní tuková filtrační vložka