Transformátory

Transformátory slouží k převodu napětí z 230 V na 12 nebo 24 V (podle typu). Používají se zejména pro napájení koupelnových ventilátorů.