Tepelná čerpadla vzduch/voda

Tepelná čerpadla vzduch/voda jsou díky nízkým pořizovacím nákladům, možností umístit je téměř kdekoliv a relativně jednoduchou instalací (oproti čerpadlům země/vzduch) nejrozšířenějším a nejčastěji instalovaným tepelným čerpadlem. V porovnání s elektrickým nebo plynovým vytápěním mají nižší provozní náklady, oproti vytápění dřevem nebo uhlím jsou bezúdržbová. Nevýhodou tepelných čerpadel jsou pořizovací náklady (dají se snížit dotacemi Zelená úsporám) a vyšší hlučností venkovní jednotky oproti vytápění jinými zdroji. 

  • Tepelné čerpadlo nasává okolní vzduch a jeho teplo předává přes výparník pracovnímu médiu (chladivu). Chladivo se díky tomu zahřeje a začne se odpařovat - takto získané páry se následně v kompresoru stlačí. Tím vznikne teplo, plyn dále putuje do kondenzátoru, kde dojde naopak k jejímu ochlazení -  energie se uvolní a předá teplo otopnému systému (ohřeje vodu). Zkapalněné chladivo následuje do expanzního ventilu, kde dojde ke snížení tlaku na požadovanou hodnotu a poté do výparníku, čímž se celý cyklus opakuje. Jelikož je teplota chladiva v okruhu nižší než teplota přiváděného vzduchu, tento princip dokáže fungovat i v zimě při teplotách - 20°C. Tepelná čerpadla Vám skvěle poslouží nejen v zimě, ale i v létě, kdy lze jejich princip obrátit a využívat je jako účinné klimatizace. 
  • Při výběru tepelného čerpadla je kromě výběru vhodného výkonu důležitá také jeho účinnost přesněji takzvaný topný faktor COP či SCOP. Čím vyšší tato hodnota je, tím je tepelné čerpadlo efektivnější.

Tepelná čerpadla vzduch/voda můžeme rozdělit do tří kategorií - monobloková (kompaktní) tepelná čerpadla, která mají uzavřený chladivový okruh umístěný ve venkovní jednotce. Propojení mezi venkovní jednotkou tepelného čerpadla a ostatními části umístěnými uvnitř objektu je pomocí potrubí s topnou vodou. Druhým typem jsou splitová tepelná čerpadla tvořena venkovní a vnitřní jednotkou, chladící okruh mezi nimi se instaluje a plní až v místě instalace. Pro jejich instalaci je nutná odborná chlaďařská firma. Třetím typem jsou tepelná čerpadla pro ohřev TUV. Celé čerpadlo je umístěno uvnitř objektu, vzduch se přivádí vzduchotechnickým potrubím.

Žádná položka