Spiro potrubí a tvarovky

SPIRO potrubí je vyrobeno z oboustranně pozinkovaného spirálovitě vinutého plechu. Díky vyšší odolnosti proti promáčknutí a teplotní odolnosti je vhodné pro odsávání kuchyní a restaurací, kouře a prachu apod. Tvarovkami se rozumí všechny vzduchotechnické díly, díky kterým můžeme měnit rozměr potrubí, jeho směr nebo jej rozvětvovat. Patří sem spojky, přechody, odbočky, záslepy, příruby a výfukové prvky. Pokud je zapotřebí vyšší těsnost spojů, mohou být tvarovky opatřeny těsněním, které eliminuje ztáty tlaku vzduchu. 

Montáž vzduchotechnického SPIRO potrubí je snadná, potrubí se spojuje pomocí tvarovek jejich vsunutím do potrubí. Spojené díly se zajistí pomocí samořezných šroubů TEX a takto vytvořený spoj se utěsnění ovinutím hliníkové pásky.