Škrtící klapky

Škrtící nebo také regulační klapky se nejčastěji používají pro zaregulování vzduchotechniky, tzn. že jimi můžeme omezit průtok vzduchu v dané sekci. Mohou mít ovládání ruční nebo pomocí servopohonu.