Revizní vypínače

Revizní vypínače slouží k bezpečnému vypnutí a zajištění beznapěťového stavu ventilátoru při opravách a údržbě. Ve vypnutém stavu lze revizní vypínače uzamknout zámkem.