Regulátory otáček ventilátorů

Regulátory otáček slouží k nastavení požadovaného výkonu jednofázových ventilátorů. Podle umístění při montáži je dělíme naomístkové a podomítkové. 

Regulátory otáček elektronické (triakové) se používají pro plynulou regulaci otáček jednofázových ventilátorů změnou jejich napájecího napětí a také jako vypínač. Tyto regulátory mohou způsobovat zvláště při nízkých otáčkách intenzivní hluk motoru - v takovém případě je nutné použít  transformátorový regulátor. 

Transformátorové regulátory jsou pětistupňové regulátory pro regulaci jednofázových asynchronních motorů s odporovou kotvou. Použité toroidní transformátory mají malý ztrátový výkon a jsou vybaveny teplotní ochranou vinutí pomocí termokontaktů. Regulátory nesmí být přetěžovány proudem překračujícím maximální povolený proud.

Frekvenční měniče jsou zařízení sloužící k velmi přesné řízení motoru otáček třífázových elektromotorů. Využívá k regulaci napětí a frekvence motoru pulzně šířkovou modulaci (PWM), technologii IGBT. Díky PWM je řízení motoru za všech okolností mimořádně tiché a napětí motoru je téměř dokonale sinusové. Frekvenční měniče jsou dražší než ostatní regulátory otáček, konfigurace je složitější, ale nabízejí velmi přesné řízení motoru