Pružné spojky

Pružné spojky slouží k utlumení kmitů přenášených z ventilátoru na potrubí. Spojka také slouží pro připojení / odpojení ventilátoru pro údržbu a čistění.