Průmyslové a střešní ventilátory

Průmyslové ventilátory slouží pro větrání, odvětrávání, chlazení malých i velkých prostorů.

Axiální průmyslové ventilátory se využívají pro větrání, odvětrávání, chlazení malých i velkých průmyslových objektů jako jsou bary, prádelny, sklady, výrobní haly, tunely a rovněž i v zemědělství. Svou konstrukcí dosahují vysokého objemu průtoku vzduchu, čímž vytváří silné proudění a pomáhají tak odstraňovat teplo, pachy, páry a zlepšovat vnitřní klima v místnosti.

Radiální průmyslové ventilátory se využívají např. pro chlazení strojů, sušení. Díky své konstrukci zvládnou překonat velké tlakové ztráty a tak jsou také hojně využívány pro přvod nebo odvod vzduchu ve vzduchotechnických rozvodech.

Střešní ventilátory jsou určeny pro odvětrávání, bytových domů, komerčních prostorů, skladů, hal aj. Vhodné jsou zejména pro centrální větrání bytových domů (podpora tahu v odvětrávacích šáchtách). Lze je také použít jako vyústění vzduchotechnické trasy na střechu objektu.