Přepínače otáček

Přepínače otáček slouží ke vzdálenému ovládání víceotáčkových ventilátorů. Lze jimi regulovat výkon ventilátoru, přepínat počet pólů nebo měnit směr otáčení. Ovládaný ventilátor k tomu musí být určen.