Přechody pravoúhlé

Přechod pravoúhlý z pozinkovaného plechu slouží ke spojení dvou Spiro potrubí nebo ohebných hadic různých průměrů. Přechod pravoúhlý je také nazýván stranový.

  • z pozinkovaného plechu
  • odskok přechodu je 35° 
  • teplotní odolnost -30 °C do +100 °C