Plastové kondenzační jímky

Kondenzační plastová jímka, nazývána taktéž "výpusť kondenzátu" je konkrérní druh jímky, který slouží k odvodu kondenzátu, který se vytváří ve vertikálně vedeném potrubí. Je umístěna ve spodní části potrubí a zachytává ve vnitřním okapu kapky kondenzované páry. Je důležitá v odtékání zkapalněné páry a nahromaděného kondenzátu. Je vhodným pomocníkem všude tam, kde vzniká přechod teplého a studeného vzduchu (odtah teplého vzduchu ven) nebo při odsávání par např. v koupelně a kuchyni. Kondenzační plastové jímky se používají v kombinaci s kruhovým plastovým potrubím, spiro potrubím a s ohebnými hadicemi. Kondenzační plastové jímky zabraňují případným škodám na elektronickém zařízení, osvětlení, digestoří.