Informace

Zemní kapalinový výměník ve spojení s vodním registrem MKW 200 a hydraulickým modulem výrazně zvyšuje účinnost a efektivnost větracích zařízení se zpětným získávání tepla (rekuperací) – bez nároků na spotřebu energie. Jako samostatný pak má vysoce efektivní využití jako primární část tepelného čerpadla systému voda-voda.

Výhody
• dodatečné předehřátí vzduchu bez nároku na potřebu energie v chladném období roku (dodatečný ohřev vzduchu je nutný je při extrémně nízkých venkovních teplotách)
• zabraňuje zámrazu rekuperátoru
• příjemné chlazení během teplých dní

Funkce
Zemní kapalinový výměník využívá relativně konstantní teplotu zeminy cca 8 až 12 ºC v hloubce 1,8 m (min 1,2 m) v zemi. S narůstající hloubkou se teplota v zemi zvyšuje a blíží se konstantní hodnotě v období celého roku.
V chladném období při venkovních teplotách pod 0 ºC předehřívá nasávaný vzduch až o 14 K. Tím dosáhne nasávaný vzduch před vstupem do rekuperační jednotky teplotu vyšší jak 0 ºC, což zaručuje provoz bez rizika zamrznutí rekuperátoru a pozitivní ovlivnění energetické bilance, tj. vyšší bilanční účinnost.
V teplém období při venkovních teplotách nad + 22 ºC vzduchový výměník ochlazuje nasávaný vzduch a tím citelně snižuje teplotu vzduchu v interiéru.
V přechodném období při venkovních teplotách mezi 0 ºC až 22 ºC probíhá cirkulace kapaliny ve výměníku v závislosti na venkovní teplotě (venkovní termostat). Vnější vzduch proto vstupuje do rekuperační jednotky energeticky optimalizovaný, šetří se energie a ve vnitřním prostoru se dosáhne příjemnější klima.

Zásady pro návrh
• pro zabezpečení co možno nejvyššího přestupu tepla uložit potrubí zemního kapalinového výměníku do hloubky 1,8 m (min 1,2 m)
• uvedené uložení a dané rozměry splňují důležitou zásadu, aby teplota vzduchu z výměníku v zimním období neklesla pod 0 ºC. Tím je zaručeno, že v rekuperačním výměníku větrací jednotky nedojde k namrzání kondenzátu
• půdorysné rozměry zemního kapalinového výměníku jsou 25 m x 0,9 m. Zhotoven je z potrubí ze síťovaného polyetylenu systému REVEL-PEX o rozměrech 16 x 1,8 mm s připojením trubkami PEX o rozměrech 23 x 2,5 mm šroubením na vzduchový registr
• zemní kapalinový výměník je od výrobce již naplněn ekologickou provozní kapalinou
• hydraulický modul je dodáván v dílech (oběhové čerpadlo, uzavírací armatury, bezpečnostní prvky – pojistný ventil, vypouštěcí a plnicí kohout, tlakoměr, teploměry, expanzní nádoba 12 l)
• k ovládání slouží připojovací krabice s provozním vypínačem a automatickým ovládáním s dvoustavovým venkovním termostatem
• při pokládání potrubí dbát na co nejlepší účinnost přestupu tepla mezi potrubím a zeminou, tj. v žádném případě neobsypávat potrubí pískem nebo štěrkem, ale použít co nejvíce vaznou a zhutněnou zeminu (jíl, hlína)

Katalogový list (pdf, 64.6 kB)