Ø A B C Ø D Ø E Ø G
484 450 770 400 10 534

otáčky
[min-1]
průtok (0 Pa)
[m3/h]
příkon
[W]
napětí
[V]
proud
[A]
max. teplota
[°C]
průměr potrubí
[mm]
akustický tlak*
[dB(A)]
hmotnost
[kg]
regulace
2850 7500 1100 230/400 4,3/2,55 150 400 81 53 VFVN 020-3L-4

  Skříň
Skříň je z ocelového plechu, galvanicky pokovená a je opatřena šedým epoxidovým lakem. Motor je uložen mimo proud vzdušniny v kanálu napříč skříní ventilátoru. Chlazení motoru je ventilátorem, který je jeho konstrukční součástí.

  Oběžné kolo
Oběžné kolo je odlité vcelku ze slitiny Al. Oběžné kolo je staticky a dynamicky vyváženo, má povrchovou úpravu červeným epoxidovým lakem.

  Motor
Motor je asynchronní, s kotvou nakrátko, s třídou izolace F, s kuličkovými ložisky. Motor má vlastní chladící ventilátor. Krytí IP55 (4-400 a 4-600 IP44, třída izolace B).

  Směr otáčení
Směr otáčení je dán šipkou na skříni ventilátoru.

  Svorkovnice
Svorkovnice je součástí motoru.

  Regulace otáček
Podmínky, za kterých je možno použít regulaci otáček, konzultujte s naším technickým oddělením. Ventilátor a systém pohonu má vlastní chlazení závislé na otáčkách motoru. Snížení otáček může za určitých okolností snížit odolnost ložisek a tukové náplně pohyblivých dílů ventilátoru. Regulace otáček je možná bez dalších opatření při teplotě dopravovaného vzduchu a okolí do 40°C.

  Hluk
Hluk emitovaný ventilátorem je uveden v tabulkách, měření je prováděno ve vzdálenosti 1,5 m.

  Montáž
Montáž ventilátorů doporučujeme s ohledem na životnost ložisek v horizontální poloze, s větrací šachtou svisle, aby bylo zajištěno ochlazování motoru. V případě, že je zajištěno nucené větrání šachty s motorem, je možná montáž v jiné poloze.

  Pokyny
Ventilátory jsou vhodné pro odsávání horkých plynů. Vyžádejte si informace o dodacích podmínkách a termínech dodání.

  Upozornění
Alternativně se dodávají motory s termopojistkou ve vinutí. V takovém případě je nutné použít schéma zapojení, které je v dokumentaci dodávané s ventilátorem. Termopojistka musí být vždy zapojena, jinak vzniká nárok na záruční opravu motoru.
Katalogový list (pdf, 243.3 kB)