požární odolnost okolní teplota
[˚C]
El 120 S (ve i<->o) max 50

  Popis
Čtyřhranné požární klapky NEO slouží jako uzávěr vzduchotechnického potrubí v případě požáru. Aktivací klapky je zabráněno po uvedenou dobu šíření zplodin hoření do vedlejšího požárního úseku. Plášť klapky je vyroben z pozinkovaného ocelového plechu, alternativně z nerezové nebo kyselinovzdorné oceli. Požární odolnost klapky je EI 120 (ve i<>o) S. Požární klapky jsou certifikovány dle ČSN EN 15 650.

  Použití
Požární klapky lze použít pro čistý vzduch bez mechanických a chemických příměsí a do prostředí bez nebezpečí výbuchu.

  Varianty
Klapka je dostupná ve dvou provedeních, a to s tavnou pojistkou (WT72 nebo WT95), která aktivuje uzavírací mechanizmus při teplotě vyšší než 72 °C, respektive 95 °C, nebo servopohonem (FDG). Servopohon lze osadit v provedeni 24 V nebo 230 V.

  Montáž
Požární klapky NEO jsou určeny pro hranatá vzduchotechnická potrubí od 200 × 100 mm do 1200 × 900 mm (V × Š). Klapka je konstruována s důrazem na minimální tlakovou ztrátu a je vhodná pro osazení do všech běžných stavebních konstrukcí. Klapku lze instalovat s montážní osou ve vertikální poloze.

  Upozornění
Požární klapky jsou požárně bezpečnostní zařízení, proto je nezbytné dodržovat normou předepsaná pravidla (školení montážních pracovníků, provádění pravidelných kontrol provozuschopnosti atp.). Vyžádejte si podrobné informace!
Katalogový list (pdf, 287.5 kB)