Při zapojení více uživatelů, kdy každá vnitřní jednotka používá samostatný jistič k samostatnému ovládání napájení,lze MTC-001 použít k zajištění dodatečného napájení vnitřní PCB;

Když dojde k odpojení napájení jakékoliv připojené vnitřní jednotky, MTC-001 poskytne stejnosměrné napájení vnitřní el. desce vnitřní jednotky, tak aby se zajistilo, že vnitřní jednotka zůstane v pohotovostním režimu: EEV se vypne a řídicí signál je zablokován, aby se zabránilo hlášení chyby celého systému, který při takovém stavu bez MTC-001 bude hlásit chybu ztráty komunikace s konrkétní vnitřní jednotkou a zastaví provoz.