IKF 450 P freonový chladič, přímý výparník


Cena
73 142 Kč s DPH

Kód produktu
EDIKF450P

Na objednávku Sledovat dostupnost
ks
(0 ks na skladě)

Chladič (přímý výparník) IKF 450 P pro čtyřhranné potrubí. Více

 • je určen pro čtyřhranné potrubí ve spojení s jednotkami DIRECT AIR
 • plášť chladiče je z galvanizovaného plechu
 • lamely jsou hliníkové na měděných trubičkách
 • připojení je pájením
 • chladič obsahuje eliminátor kapek
 • použitelné do provozního tlaku 30 bar (3 MPa)

  Instalace a provoz
 • rychlost vzduchu v potrubí nesmí překročit 4 m/s, jinak je nutno po konzultaci s technickým oddělením EDV doplnit další eliminátor kapek
 • přímé chladiče mohou být instalovány pouze ve vnitřním prostředí (v místě, kde je teplota trvale nad 0 ˚C
 • montáž výlučně v horizontální poloze
 • před chladič musí být instalován filtr vzduchu (ochrana před znečištěním)
 • chladič doporučujeme zařadit za ohřívač
 • při montáži je nutno pamatovat na vypouštění a plnění soustavy a zajištění přístupu pro servis
 • v rámci projekce je nutno chladič navrhnout s ohledem na množství vyvíjeného kondenzátu
 • odvod kondenzátu s pachovým sifonem je třeba kontrolovat s ohledem na možnost vysychání a zajistit dostatečnou výšku vodního sloupce pro překonání tlakové ztráty sifonu
 • pro zjištění minimálního bezpečného rozdílu hladin v sifonu lze orientačně postupovat tak, že se vezme celkový tlak ventilátoru Pt v mm vodního sloupce, tato hodnota se zvýší o cca 50 % (takto získaná hodnota představuje praktickou doporučenou hodnotu výšky vodního sloupce v sifonu, aby nemohlo dojít k překonání pachového uzávěru vyfouknutím přetlakem nebo vysáním podtlakem ventilátoru)
 • procházející vzduch nesmí obsahovat pevné, vláknité, lepivé a agresivní příměsi. Také musí být bez chemických látek, které způsobují korozi použitých materiálů tj. narušují hliník, měď a zinek
 • pro snížení tlakových ztrát (a tím snížení provozních nákladů) doporučujeme používat chladiče s obtokem vzduchu kolem výparníku (typ IKFxxBP)
 • propojení výparníku se zdrojem je pomocí izolovaného měděného potrubí. Chladící výkon se reguluje pomocí spínání kondenzační jednotky (provoz START-STOP)
 • na základě konzultace s technickým oddělením je možno nabídnout vhodný zdroj chladu

  Upozornění
 • Chladič musí být nainstalován do potrubní trasy s prouděním vzduchu ve směru šipky na skříni chladiče, pokud je chladič namontován obráceně, kondenzát není sváděn do jímače a vytéká z chladiče ven. Pro spolehlivou funkci chladiče je nutno zajistit ochranu proti namrzání, případně regulaci výkonu (odmrazovací cyklus). V objednávce je nutno uvést požadavek na pravé nebo levé provedení. Provedení se rozumí podle směru vývodů při pohledu zpředu (tj. lamely výparníků jsou blíže k vám).

  Ochrana proti namrzání
 • Při běžném použití musíme zajistit ochranu výparníku proti namrzání. V zimě je obtok otevřen, čímž je ochlazování vstupním vzduchem omezeno. Ochrana proti namrzání je zajištěna čidlem tak, aby při poklesu teploty za chladičem pod +5 ˚C došlo k odpojení zdroje chladu (kondenzační jednotky). K opětovnému připojení dojde, až vzroste teplota za chladičem nad +5 ˚C a současně bude požadavek na chlazení z řídicího systému. Lze použít termostaty s kontaktním výstupem např. čidlo F2000, které je určeno pro snímání teploty vzduchu v potrubí za výparníkem. Čidlo má nastavitelnou teplotu v rozsahu -30 …+30 ˚C, krytí IP44, kontakt Umax = 250 V, Imax = 16 A.

  Montáž a údržba přímých chladičů – výparníků
 • Přímý chladič musí být vzdálen od kondenzační jednotky méně, než je maximální povolená vzdálenost. Musí být dodrženy limity pro maximální délku přívodního vedení a maximální převýšení mezi zdrojem a výparníkem. Instalace musí být provedena na základě odborného projektu kvalifikovaného projektanta, který odpovídá za správný výběr výparníku a příslušenství. Instalaci a uvedení do provozu smí provádět pouze odborná montážní firma s oprávněním dle obecně platných předpisů. Před montáží je nutno chladící systém pečlivě zkontrolovat. Hlavně je třeba zkontrolovat, zda nejsou některé díly poškozeny, zda je v pořádku potrubí, lamely a sběrače výparníku. Propojovací měděné potrubí musí být po celé délce izolováno a to každá trubka zvlášť.
Katalogový list IKF.pdf (pdf, 107.9 kB)
Návod k obsluze IKF.pdf (pdf, 139.7 kB)