napětí
[V]
proud
[A]
max. předjištění teplovodní čerpadlo napájení servopohonů provozní teplota regulátoru
[°C]
skladovací teplota
[°C]
230 2,5 B10/1 1x230 V, max 2 A 24V, celkově max 12 VA 0 až +40 -10 až +40

  Informace

Autonomní regulátor EHR-ZKO je doplňkové zařízení určené pro vzduchotechnické jednotky s možností volby sání vzduchu přímo zvenku nebo přes zemní výměník:

• Zemní výměník je regulátorem využíván v chladném období roku při poklesu venkovní teploty pod zadanou hranici – nasávaný vzduch je ohříván teplem zemního výměníku. Podobně v teplém období roku je zemní výměník využit při překročení zadané teplotní hranice – nasávaný vzduch odevzdává své teplo zemnímu výměníku.
• Pro zemní vzduchový výměník probíhá změna nasávání (přímo zvenku nebo ze zemního kolektoru) plynule v určitém nastavitelném rozsahu venkovní teploty. U zemního kapalinového výměníku je od určitých hranic venkovní teploty spínáno čerpadlo okruhu zemního výměníku.

Regulátor se upevní na stěnu ve vnitřním prostoru, teplotní čidlo se umístí na severní fasádu chráněnou od přímých povětrnostních vlivů. Regulátor se propojí buď se servopohonem pro ovládání klapky zemního vzduchového výměníku nebo s čerpadlem zemního kapalinového výměníku.

Na regulátoru je možno nastavit teplotu pro zimní a letní provoz a strmost regulace (hystereze přepínání).

Součástí regulátoru je i čidlo venkovní teploty, rozměry: 230 x 275 x 140 mm.

Katalogový list (pdf, 82.7 kB)