DUOVENT COMPACT DV 1200 DCA DCC H rekup. jednotka


Cena
0 Kč s DPH

Kód produktu
-992868360


A B Ø D F J K L X Y X1 X2 X3
521 992 312 80 1042 2027 2091 260,5 260,5 127 468 1155

nominální průtok
[m3/h]
napětí
[V/Hz]
vent. přívod/odvod - max. příkon
[W]
vent. přívod/odvod - proud
[A]
ohřívač - výkon*
[kW]
výkon chladiče*
[kW]
účinnost*
[%]
max. průtok vzduchu jednotkou**
[m3/h]
hmotnost***
[kg]
1200 1x230 V / 50 Hz 489/431 2,1/1,9 8,3 5,4 90,4 1400 187-214

  Skříň
Patentovaný modulární systém ISOSTREAM® se stěnovými panely tloušťky 45 mm, které jsou vyrobeny z ocelového pozinkovaného plechu s vnějším lakováním v odstínu RAL 9002 (šedobílá). Panely jsou uvnitř vyplněné zvukovou a tepelnou izolací z nehořlavé skelné minerální vlny. Pro usnadnění servisu je skříň jednotky vybavena otevíratelnými dveřmi se zámky nebo plně snímatelnými panely. Rám jednotky je vyroben z hliníkových profilů, stěnové panely jsou do rámu přišroubovány. Vývody kondenzátu od rekuperačního výměníku a chladiče jsou umístěny vždy ve spodním panelu jednotky a jsou připravené pro napojení protizápachového sifonu. Na přání zákazníka je možné plášť jednotky opatřit atypickou povrchovou ochranou s vyšší korozní odolností.

  Ventilátory
Na přívodní a odvodní straně jednotky je montován ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami. Oběžné kolo je vyrobeno z kompozitního materiálu a je staticky a dynamicky vyváženo.

  Motor
Na oběžném kole ventilátoru je napřímo namontován EC motor. Motor ventilátoru je možné plynule řídit externím signálem 0…10 V. Motor je vybaven vlastní vestavěnou tepelnou ochranou. Třída účinnosti motoru IE4, krytí elektromotoru IP54.

  Rekuperace
Rekuperační protiproudý výměník se zcela oddělenými proudy přívodního a odvodního vzduchu je vyroben z hliníku. Součástí rekuperátoru je bypass s klapkou, která plně řídí vstup vzduchu do výměníku nebo do bypassu. Na přání je možné rekuperátor dovybavit cirkulační nebo směšovací klapkou (označení C nebo MX).

  Ohřívače / chladiče vzduchu
Jednotka je v závislosti na provedení vybavena vodním nebo elektrickým ohřívačem vzduchu. Pro potřeby letního chlazení vzduchu je montován vodní chladič nebo přímý výparník. Pro potřeby bivalentního ohřevu je možné výparník vyrobit v reverzibilním provedení. Výparníky jsou standardně navrženy pro chladivo R410A. Vodní ohřívače a chladiče mají standardně měděné trubky a hliníkové lamely v pozinkovaném ocelovém rámu. Pro potřeby vyšší korozní ochrany je možné výměníky opatřit dodatečnou antikorozní ochranou. Elektrické ohřívače mají standardně hladké topné tyče a jsou vybaveny provozním termostatem se spouštěcí teplotou 60 °C a havarijním termostatem s ručním resetem a spouštěcí teplotou 120 °C.

  Filtr
Na sání čerstvého vzduchu a sání odtahového vzduchu je možné umístit 2 kompaktní filtrační články různých tříd filtrace tloušťky 48 mm nebo 1 filtrační článek tloušťky 96 mm (pro jednotky velikostí DV 1800 až 7800). Pro velikosti DV 500, 800, 1200 je možné montovat pouze jeden filtrační článek tloušťky 48 mm. Dostupné jsou filtry v třídách filtrace od G4 do F9. Přístup k filtrům je přes revizní dveře na obslužné straně jednotky. Jednotku je možné doplnit v případě vícestupňové filtrace filtračními kazetami MFL (resp. IFL) s filtračními vložkami MFR (resp. IFR), které jsou určeny pro montáž do potrubí.

  Klapky
Hliníkové regulační klapky s přípravou pro osazení servopohonu jsou integrovány na sání čerstvého a odtahovaného vzduchu. Klapky splňují třídu těsnosti 2 dle EN1751. Na přání je možné jednotku dovybavit klapkami v třídě těsnosti 3.

  El. připojení
Napájecí napětí 1×230 V / 50 Hz nebo 3×400 V / 50 Hz je závislé na vybavení jednotky. Přívodní kabely, kabely k čidlům a silové kabely se do jednotky přivádějí přes plastové průchodky ve stěně jednotky. Uvnitř jednotky jsou pro vedení kabelů připraveny gumové průchodky s membránou.

  Regulace
Jednotka je standardně vybavena digitální regulací Minireg® nebo Digireg® dle konfigurace jednotky. V případě, že je jednotka vybavena systémem MaR přímo z výrobního závodu, jsou elektricky připojena a odzkoušena všechna čidla a pohony. Ovládací skříň je umístěna na stěně jednotky (v případě atypického umístění ovládací skříně systému MaR je nutné toto konzultovat s výrobcem).

  Hluk
Hlukové údaje uvedené v tabulkách představují hladiny akustického výkonu na jednotlivých hrdlech jednotky s korekcí váhového filtru A, hladinu akustického výkonu pláště celé jednotky a hladinu akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m od obslužné strany jednotky (ve volném poli Q = 2).

  Varianty
Jednotlivé varianty jednotky se rozlišují dle výbavy pomocí kódu. Atypické provedení je nutné konzultovat.

  Montáž
Ve vertikální (označení poloh „xV“) nebo horizontální (označení poloh „xH“) poloze pod strop nebo na podlahu (označení poloh „xP“). Konkrétní rozmístění hrdel vzhledem k obslužné straně je nutné specifikovat. Před jednotkou je nutné zachovat předepsaný servisní prostor pro potřeby servisních zásahů, výměny filtrů apod. Pod jednotkou musí být prostor pro instalaci sifonu pro odvod kondenzátu. Jednotku je nutné montovat se spádem 5% směrem k odvodnímu hrdlu kondenzátu na straně chladiče vzduchu. Potrubí VZT se připojuje na připravená kruhová (DUOVENT® DV 500 až 1200) nebo v sendvičovém panelu integrovaná obdélníková hrdla (DUOVENT® DV 1800 až 7800). Doporučujeme mezi hrdla potrubí a jednotku montovat pružné manžety pro eliminaci přenosu vibrací z jednotky do potrubí. Obdélníková hrdla jsou integrována ve stěnovém sendvičovém panelu jednotky a rozteč rohových připojovacích otvorů je optimalizována pro připojovací příruby P20. Pro podstropní montáž na závitové tyče M10 je jednotka vybavena 4 ks podstropních závěsů (pro velikosti DUOVENT® DV 500 až 1200) nebo 8 ks podstropních závěsů (pro velikosti DUOVENT® DV 1800 až 7800).

  Informace
Jednotka je určena pro větrání komerčních prostor. Montážní varianty umožňují přizpůsobení požadavkům stavby. Jednotka je určena pro trvalý provoz. Provedení jednotky pro větrání bazénových hal (verze kódu SP) konzultujte s našim technickým oddělením.

  Podmínky záruky
Zařízení DUOVENT® COMPACT DV včetně řídicího systému DVAV, DCAV, DCOP a MVAV musí být uvedeno do provozu výhradně Prodávajícím anebo osobou k tomu Prodávajícím určenou. Nedodržení této podmínky má za následek zánik práv Kupujícího z vadného plnění a ze Záruky za jakost. Bližší podmínky stanovuje Reklamační řád Prodávajícího.