A [mm] B [mm] C [mm] D [mm]
1380 630 1410 660

  Informace
• pružná spojka pro spojení vstupních a výstupních hrdel VZT jednotky s VZT potrubím
• zabraňují přenosu chvění na vzduchovody
• šířka příruby 30 mm