Digitální elektroměr, který umožňuje měření spotřeby elektrické energie.