COU 24 HDR1 kondenzační jednotka


Kód produktu: -2130308708Doprava a platba

53 149 Kč s DPH

ks

Kód produktu: -2130308708Doprava a platba


A [mm] B [mm] C [mm]
958 392 843

jmenovitý příkon*
[kW]
max. provozní proud*
[A]
celkový chladicí výkon**
[kW]
celkový topný výkon**
[kW]
doporučené jištění
[A]
hmotnost
[kg]
chladivo
2,94/2,54 12,7/10,7 3,5/7,0/8,0 4,5/7,7/8,5 16 69 R410A

  Informace
Řešení chlazení nebo topení pomocí VZT jednotky s přímým výparníkem/kondenzátorem umožňuje udržovat teplotu v klimatizovaném prostoru s minimální hysterezí +/- 2 °C (za předpokladu správného naprojektování a následného uvedení do provozu).

Ventilátory
jsou axiální se vzduchovými výkony 3800 až 7200 m3/h. Krytí IP23.

Kompresory
Dle velikosti DC Twin rotační nebo DC Hermetic rotační s ochranou proti přetížení. Regulaci výkonu zajišťuje 3D DC Inverter.

Chladivo
R 410 A (HDR1 a HZVR1) nebo R32 (HZD4 a HZDR4). Regulace chladiva kapilární trubicí s EEV. Připojení Cu potrubím se šroubením.

Provozní podmínky
Teplota okolí při chlazení -15 °C až +50 °C, při topení -15 °C až +30 °C.

Regulace
Pomocí komunikačního modulu AHU-ELDES je kondenzační jednotka ovládána regulací Digireg® používanou v jednotkách DUOVENT® Compact a DUOVENT® Modular.

Provoz
VZT jednotky s rekuperací používající venkovní kondenzační jednotku jako tepelné čerpadlo v režimu topení z principu funkce zajistí dostatečnou přívodní teplotu před výparníkem (za normálního provozu a při vhodném nastavení regulátoru).
Přívodní VZT jednotky používající venkovní kondenzační jednotku jako tepelné čerpadlo v režimu topení musí být vybaveny směšovací klapkou, která zajistí minimální teplotu před výparníkem +10 °C.
Rekuperační VZT jednotky musí být osazeny za výparníkem (před bivalencí) bezpečnostním termostatem, který zajistí přepnutí kondenzační jednotky z režimu chlazení do režimu topení při poklesu teploty pod +12 °C. Je možné osadit i nezávislý elektronicky nastavitelný regulátor teploty.
Rekuperační VZT jednotka musí v případě obdržení signálu ODMRAZOVÁNÍ (DEFROST) z venkovní kondenzační jednotky otevřít cirkulační klapku. Pokud takové řešení není možné z aplikačních důvodů (restaurace, kuchyně, zdravotnictví apod.), lze řešit zabránění přívodu studeného vzduchu zastavením přívodního ventilátoru. Pokud ani tato varianta není aplikovatelná, musí být uživatel srozuměn s tím, že po dobu odmrazovacího cyklu bude do vytápěného prostoru přiváděn chladný vzduch.
VZT jednotce primárně hrozí možnost zamrznutí okruhu vodního ohřívače nebo bivalentního vodního ohřívače v režimu chlazení. Pokud je navržena koncepce jednotky přímého chlazení s vodním ohřevem, musí být vodní ohřívač umístěn před DX chladičem. Při použití sestavy tepelného čerpadla a vodní bivalence je nejlepší variantou použití nemrznoucí směsi zabraňující zamrznutí vodního okruhu. Pokud tuto alternativu nelze použít, musí být zajištěna celoroční dodávka topné vody do systému před regulačním ventilem tak, aby byla aktivní funkce protimrazové ochrany. VZT jednotky bez vodního ohřevu tuto problematiku řešit nemusí.
Tepelné čerpadlo má výrobcem nastavené ochranné technologické časy (doba náběhu, minimální doba chodu, minimální provozní výkon a maximální počet sepnutí v čase) a proto není někdy odezva systému okamžitá a může dojít k určitým prodlevám a překmitům teploty do kladných i záporných hodnot.

Upozornění
Komunikační modul AHU-ELDES_03.v1 nezasahuje do logiky řízení venkovní kondenzační jednotky. Algoritmy řízení otáček kompresoru, kondenzační/vypařovací teploty a kondenzačního/vypařovacího tlaku na výměníku vnější jednotky jsou obsaženy v softwaru PCB venkovních kondenzačních jednotek. Komunikační box nijak nenahrazuje MaR VZT jednotky.