CHEMINAIR 400 krbový ventilátor


Cena
15 648 Kč s DPH

Kód produktu
1480607903

ks

A B C Ø D E F G H J
292 238 238 125 275 283 136 180 75

průtok (0 Pa)
[m3/hod]
max. proud
[A]
otáčky
[min-1]
výkon
[W]
max. teplota
[°C]
ø potrubí
[mm]
hmotnost
[kg]
400 0,29 1100 65 180 125 6,0

  Skříň
Skříň je z pozinkovaného ocelového plechu a je opatřena tepelnou izolací. Oběžné kolo je od motoru odděleno izolovanou přepážkou. Na plášti ventilátoru je umístěn ovládací prvek termostatu. Tepelné čidlo je umístěno na výtlaku ventilátoru a má rozsah 0–90 °C.

  Oběžné kolo
Oběžné kolo je radiální s dopředu zahnutými lopatkami, z pozinkovaného plechu. Oběžné kolo je staticky i dynamicky vyváženo.

  Motor
Motor je jednofázový, 230 V / 50 Hz, s vestavěnou tepelnou ochranou a je určen pro trvalý provoz při teplotách do 180 ºC.

  El. připojení
Elektrické připojení vyvedeným kabelem pod omítkou nebo na omítce. Ukončení pevného přívodu v instalační svorkovnici, která je na skříni ventilátoru.

  Regulace otáček
Ventilátor se automaticky spustí podle nastavené teploty na termostatu. Vypne se v případě, že teplota vzduchu proudícího z krbové vložky poklesne pod nastavenou hodnotu. Doporučená teplota je 40 °C. Kromě toho je možné plynule regulovat otáčky regulátorem REB, ale je nutné počítat s nárůstem teploty vzhledem k pomalejšímu proudění vzduchu.

  Hluk
Hluk emitovaný ventilátorem je měřen na sání a na výtlaku ve 3 bodech výkonové křivky.

  Montáž
Montáž ventilátoru v každé poloze osy motoru. Montuje se především v podstřešku a přibližně ve vzdálenosti 2 m vzhledem k ose sacího potrubí. Musí být umístěn na pevnou podložku, například 2 pevné desky, mezi něž je vložena zhruba 5 cm silná nehořlavá polotuhá izolace. CHEMINAIR nesmí být pokryt izolační vrstvou, aby se umožnila přirozená ventilace motoru.

  Příslušenství
krbové mřížky

  Pokyny
Ventilátory jsou vhodné pro rozvod teplého vzduchu z krbové vložky do ostatních místností v bytě nebo rodinném domu.

  Upozornění
U všech komponentů je nutno dbát na předepsanou pracovní teplotu, aby nedošlo k jejich zničení, případně ohrožení stavebních konstrukcí. Použití konzultujte s projektantem nebo montážní firmou.