AN 2 krbový ventilátor


Cena
12 821 Kč s DPH

Kód produktu
-999576686

ks

A B C Ø dz
315 310 305 148

Průtok [0 Pa]
[m3/hod]
Proud
[A]
Napětí
[V]
Max. teplota vzduchu
[°C]
Max. teplota okolí
[°C]
Potrubí
[mm]
Akustický tlak
[dB(A)]
Hmotnost
[kg]
600 0,37 230 150 50 150 65 7

  Skříň
Skříň je z pozinkovaného plechu, tepelně a hlukově izolovaná. Oběžné kolo je od motoru odděleno tepelně izolovanou přepážkou. Na plášti ventilátoru je umístěn ovládací prvek termostatu. Tepelné čidlo je umístěno ve výtlaku ventilátoru. Na ventilátor je možné nasadit obtokovou komoru a zpětnou klapku. Při zvýšení teploty nad 70°C se v obtokové komoře otevře přívod přisávání chladného vzduchu. V případě, že se ventilátor zastaví (třeba při výpadku proudu) odchází přes obtokovou komoru horký vzduch z krbu.

  Oběžné kolo
Oběžné kolo je radiální s dopředu zahnutými lopatkami, z pozinkovaného plechu a je staticky i dynamicky vyvážené.

  Motor
Motor je asynchonní s kotvou nakrátko. Motor je vybaven ochranou proti přehřátí na 150°C. Krytí IP 20.

  El. připojení
Připojení vyvedeným kabelem pod omítkou nebo na omítce. Ukončení pevného přívodu v instalační krabici, která není součástí dodávky.

  Regulace otáček
Ventilátor se automaticky spustí podle nastavené teploty na termostatu. Vypne se v případě, že teplota vzduchu proudícího z krbové vložky, poklesne pod nastavenou hodnotu. Doporučená teplota je 40°C. Kromě toho je možné plynule regulovat otáčky regulátorem REB, ale je třeba počítat s nárústem teploty vzhledem k pomalejšímu proudění vzduchu.

  Hluk
Hluk emitovaný ventilátorem je měřen ve vzdálenosti 1,5 m v ose ventilátoru na straně sání.

  Montáž
Montáž ventilátoru v každé poloze osy motoru. Větrací otvory k motoru nesmí být zakryté.

  Pokyny
Ventilátory jsou vhodné pro rozvod teplého vzduchu z krbové vložky do ostatních místností v bytě, nebo rodinném domku.

  Upozornění
U všech komponent je nutno dbát na předepsanou pracovní teplotu, aby nedošlo k jejich zničení, případně ohrožení stavebních konstrukcí. Použití konzultujte s projektantem nebo montážní firmou.