45SF-49-MO-8-200 kruhový anemostat s regulační klapkou