45SF-49-MO-6-160 kruhový anemostat s regulační klapkou