45SF-49-MO-4-100 kruhový anemostat s regulační klapkou