45SF-49-MO-24-630 kruhový anemostat s regulační klapkou