45SF-49-MO-21-500 kruhový anemostat s regulační klapkou