45SF-49-MO-14-355 kruhový anemostat s regulační klapkou