45SF-49-MO-10-250 kruhový anemostat s regulační klapkou