44SF-49-MO-18-450 kruhový anemostat s regulační klapkou