44SF-49-MO-16-400 kruhový anemostat s regulační klapkou