44SF-49-MO-12-315 kruhový anemostat s regulační klapkou