43SF-49-MM-8-200 kruhový anemostat s regulační klapkou