43SF-49-MM-6-160 kruhový anemostat s regulační klapkou