43SF-49-MM-16-400 kruhový anemostat s regulační klapkou