43SF-49-MM-12-315 kruhový anemostat s regulační klapkou