43SF-49-MM-10-250 kruhový anemostat s regulační klapkou