Ohřívače vzduchu

Ohřívače jsou zařízení používaná pro ohřev vzduchu ve vzduchotechnických rozvodech. Nejčastěji jsou používány v chladných měsících k předehřátí vzduchu, který je nasáván z venku. Podle způsobu ohřevu se rozdělují na elektrické a vodní. Elektrické ohřívače převádějí elektrický proud na tepelnou enegrii v topných spirálách, přes které proudí vzduch. U teplovodních ohřívačů jsou měděné trubičky, kterými proudí horká voda, ty předávají nasáté teplo hliníkovým lamelám a takto získané teplo je předáno proudícímu vzduchu.