Ohebné hadice

Ohebné potrubí lze použít jako alternativu ke Spiro potrubí nebo PVC potrubí, kde je není možné vzhledem k členitosti instalačního prostoru použít. Často se toto potrubí používá pro odtah vzduchu od digestoří.