Lokální (decentrální) rekuperační jednotky

Lokální (decentrální, pokojové) rekuperační jednotky jsou umístěny v každé obytné místnosti a čerstvý vzduch přivádí přímo přes obvodovou stěnu. Tyto systémy jsou výhodné především pro rekonstrukce, protože nevyžadují žádné větší stavební úpravy.