Klapky pro vzduchotechnické potrubí

Klapky můžeme rozdělit na zpětné, regulační, požární, žaluziové. Klapky se vyrábí pro kruhové i čtyřhranné potrubí. 

Zpětné klapky se používají tam, kde je potřeba po vypnutí ventilátoru zabránit návratu vzduchu zpět do ventilačního systému. Mezi tyto klapky patří tzv. pachotěsné zpětné klapky, které se používají nejčastěji k průniku vzduchu přes digestoř. 

Regulační klapky se nejčastěji používají pro zaregulování vzduchotechniky, tzn. že jimi můžeme omezit průtok vzduchu v dané sekci. Mohou mít ovládání ruční nebo pomocí servopohonu. 

Požární klapky slouží pro ozavření dané trasy v případě požáru. 

Žaluziové klapky se umisťují jako koncový prvek vzduchotechniky na fasádu a zabraňují vniknutí vzduchu a nečistot zpět do potrubí při vypnutém ventilátoru.