Tepelná izolace ORSTECH 65 H

Izolace Orstech 65 H je deska z kamenné vlny s hliníkovým polepem vhodná zejména pro izolaci vzduchotechniky. Lehký typ izolace vhodný pro nižší teploty. Vlákna izolace jsou hydrofobizovaná, přesto je nutné desku chránit před vlhkem a mechanickým poškozením.

Nejvyšší provozní teplota ve smyslu normy ČSN EN 14706 je 600 °C. U desky s polepem musí být tloušťka izolace volena tak, aby na straně polepu teplota nepřesáhla 100 °C. V části izolace, která je vystavená teplotám vyšším než 150 °C dochází k jednorázovému odpaření pojiva. V oblastech s nižší teplotou k tomuto jevu nedochází.