Instalační boxy pro přípravu instalace klimatizace

Instalační box slouží pro přípravu potrubního vedení a kabeláže k budoucí instalaci vnitřních nástěnných klimatizačních jednotek. Box se zabuduje do zdi běhěm přípravných prací, přivedou se do něj trubky chladiva a potřebné kabely. Poté může být stěna upravena bez nutnosti dodatečných zásahů a jejího poškození.