Přípravky pro čištění chladivových okruhů klimatizací a tepelných čerpadel od oleje, kalu, uhlíku a dalších nečistot, které se během provozu systému usazují na vnitřních stěnách potrubí.