BRIDA-CBM

CBP/CBM – montážní konzoly
BRIDA CBM - příruby na výtlak